Co je to umělecká fotografie? Nápad, scéna, pozor ptáček!

Galerie-diana.cz zde již není přístupný, prosím navštivte místo toho cukrarna-tisnov-diana.cz.

Okouzlení zobrazením

Umělecká fotografie je umělecké dílo jehož médiem je fotografie. První zmínky o ní máme z poloviny devatenáctého století. Námět díla tak závisí zcela na jejím autorovi, stejně jako jaké techniky dále použije při snaze o dosažení své vize. Umělecká fotografie tak má k informativnosti a pravdě stejný vztah jako obraz či socha – zcela závislý na záměrech autora. Ačkoliv historicky existovaly pokusy nebrat fotografii jako krásné umění (např. ještě v 60. letech ve Velké Británii), ale pouhé zachycení skutečností, takovým pokusům odzvonila a za jejich epitaf se dají pokládat slova Susan Sontagové o fotografii: „Je to vždy obraz, který si někdo zvolil; fotografovat znamená zarámovat a rámování je vyčleněním.“

A kamera

Na autorovi fotografie tak je nejen docílit toho, že před objektivem jeho fotoaparátu je jen to, co tam chce mít, ale i to, že zachytí fotografii tak, jak zamýšlí. Tyto procesy se tradičně skládají z aranžování námětu, vybrání úhlu, docílení vhodného nasvětlení a vybrání správného nastavení fotoaparátu. Ačkoliv se specifikace jednotlivých těchto kroků neustále vyvíjí a vylepšují, zvětšují se možnosti nastavení přístrojů, základní schéma zůstává nezměněné od samých začátku fotografické tvorby. Dnes k nim přibyla i digitální kouzla, viz mistrné kombinace těchto technik.

A dobroušení

Oproti tomu proces od stisknutí spouště fotoaparátu k vystavení finální obdoby díla se proměnil k nepoznání. Černé komory byly ze své pozice nezbytnosti odstrčeny jakožto přežitek. S povstáním digitální fotografie se prohloubil důraz na procesy po vzniku samotné fotografie. Barevnost, jas, kontrast – to vše se běžně vylaďuje na počítači, ale dají se na něm zvládnout i další kouzla ať už jde o retuš nebo sesazení fotografií.