Jdi na obsah Jdi na menu
 


13. 7. 2008

Mladá tišnovská galerie  Diana  přišla s další originální výstavou ve vztahu k svému městu, když 7. ledna 2007 zahájila výstavu bývalého profesora  kreslení na tišnovském gymnáziu Josefa Zeithammela - Zahořanského. Po výstavě Tišnov očima malířů a Tišnovsko očima fotografů jde o další výstavu vyvolávající kulturním počinem zájem a vztah Tišnováků k jejich městu.

 

 

Život a dílo autora

Akademický malíř a grafik Josef Zeithammel - Zahořanský žil v Tišnově od roku 1942 až do své smrti 13. ledna 1952.

Narodil se v Roudnici nad Labem 13. března 1891 v chudé rodině místního obuvníka. Po maturitě na tamějším gymnáziu vystudoval pražskou Akademii výtvarných umění ve speciálce Maxe Švabinského, se kterým ho v pozdějších letech pojilo i pouto přátelství. Sociální a společenská problematika doby jeho dětsví a dospívání i umělecký a národnostní kvas během jeho pražských studií ho výrazně formovaly jako člověka, který šel vždy pevně svou vlastní cestou, i jako umělce s vysokou tvůrčí odpovědností a s dokonalostí řemeslně technické stránky svého díla. V 1. světové válce narukoval na ruskou a později italskou frontu a po vzniku samostatného státu  zůstal ještě několik měsíců v armádě. Po návratu do civilního života v roce 1920 začala ihned jeho pedagogická dráha.

Nejprve byl profesorem kreslení, matematiky a deskriptivy na gymnáziu v Klatovech, potom v Litoměřicích a od roku 1921 na gymnáziu v Opavě, kde strávil plných 17 let až do roku 1938. Teprve změna politických poměrů po zabrání pohraničních území Němci vedla k násilné evakuaci školy a jeho rodiny z Opavy do Valašského Meziřící. Následovalo Brno, Jevíčko, Boskovice až konečně 7. září 1942 přichází do Tišnova, kde se stává profesorem kreslení na zdejším gymnáziu a současně také krátce zastává během války funkci zemského odborného inspektora kreslení. Na gymnáziu působil až do roku 1950. Dodnes mnozí jeho žáci vzpomínají na svého učitele, který je pod vlivem vlastní umělecké tvorby vždy vedl k samostatnému výtvarnému projevu.

Rozsáhlé umělecké dílo, zahrnující téměř dva tisíce děl a tvořené různými malířskými technikami od olejů až po kresby, akvarely a grafiku, vznikalo po celý život umělce od prvních prací na akademii až po dojmy a inspirace z jednotlivých míst pedagogického působení. Maloval také kytice, zátiší, portréty, navrhoval diplomy a ilustroval různé tiskoviny. To platí i o tvorbě v tišnovském období. Zachycoval tehdejší město s jeho historickými dominantami a malebnými zákoutími, portrétoval přátele, řada kreseb a akvarelů s přírodní tématikou vznikla na jeho toulkách po okolní krajině. Soubor perokreseb s motivy města vyšel tiskem ve formě pohlednic.

Současnou výstavou v galerii Diana se Josef Zeithammel - Zahořanský vrací prostřednictvím svého díla zpět k nám do Tišnova. Na více než 80 obrazech jsou ve velkém počtu zastoupena díla z tišnovského období, převládají  motivy města, je zastoupen klášter Porta coeli i krajinářský žánr. Nechybí ani portéty tišnovských občanů a jím tolik milovaná malba zátiší.

Galerie Diana děkuje za zapůjčení obrazů i z řad tišnovských rodin.