Jdi na obsah Jdi na menu
 


Klub přátel fotografie Tišnov

6. 5. 2013

Vystopovat historii v Tišnově od jejího vzniku je dnes úkol již velmi obtížný. Víme jen, že nejznámějšími osobnostmi fotografie v jejich počátcích byli v Tišnově Fr. Wágner, Dr. Fr. Bílý a S. Sláma. V poválečné době organizovali zájemce o fotografování fotografové A. Pokorný, D. Tikovský a M. Loskot. Z popudu posledně jmenovaného vzniká v roce 1973 fotokroužek pod patronací tišnovského požárního sboru. Rok na to již přechází jako Fotoklub pod Sdružený klub pracujících v Tišnově. Předsedou fotoklubu byl jmenován zřizovatelem Josef Buček, který v této funkci působil až do roku 1989, kdy v důsledku změn ve společnosti zájmová umělecká činnost postupně zanikala. Současně se založením fotoklubu byl vyhlášen i 1.ročník soutěžní fotovýstavy pod názvem Tišnov a Tišnováci, která měla u veřejnosti velký ohlas. K desátému výročí fotoklubu byla tato soutěž vyhlášena jako celostátní, pod názvem Krajina a krajinný detail, kterou obeslalo 174 autorů z celé republiky.

Dlouholetá a úspěšná činnost byla oceněna i otištěním článku a fotografií členů fotoklubu v časopise Československá fotografie pod názvem Tišnov desetiletý.

Zajímavá byla fundovanost tohoto na pohled malého kolektivu. Fotografové Buček J., Žilík, Ptáček J., Ptáček Z., Střeštík absolvovali Institut výtvarné fotografie při SČF v Olomouci. Studium na Pražské fotografické škole u prof. Šmoka absolvoval M. Zavadil. Fotografové Buček J., Ptáček j. a Ptáček Z. dokončili v roce 1986 tříleté studium pro lektory a porotce amatérské fotografie při Ústavu pro kulturně vzdělávací činnost v Praze.

Novodobá historie fotoklubu se začala psát až s nástupem digitální fotografie na odborné prezentaci, kterou zorganizoval ing. Miroslav Pálka v dubnu 2004 v přednáškovém sále restaurace Červený mlýn. Z tohoto setkání vlastně vznikl nynější Klub přátel fotografie Tišnov (KPFT), jehož členy byli: Bortlík P., Buček J., Buček M., Nahodil A., Výleta O., Dohnálková Z.,
Kappel V., Staněk R., Bednář P., Pálka M. a Ferov M.

Složení fotoklubu se postupně obměňovalo. Jeho členskou základnu doplnili: Maruška J., Nahodil A., Ošmerová M., Zavadil M., Kabeš B., Jedlička., Sitora M. a Janda V.

Po řadě výstav v restauraci "Pod Klucaninou" uspořádal v roce 2005 KPFT výstavu " Tišnovsko očima fotografů" v nové Galerii Diana. V roce 2008 se uskutečnila v této galerii další výstava "Krajané z rumunského Banátu", které se zúčastnili i zástupci této české menšiny. Následovaly další výstavy:

2009 Malhostovice, Libušina galerie
2010 Moravec, Penzion u Výletů
2010 Lomnice, Synagoga
2011 Boleradice
2012 Tišnov, Galerie Diana
2012 Předklášteří OÚ

Vedle výstavní činnosti se KPFT zúčastnil řady fotografických soutěží (Fotofestival Moravská Třebová, Ratibořický mapový okruh, Bystřické zrcadlení, Lomnický objektiv)

Významným mezníkem v novodobé historii KPFT se stala k datu 9.1. 2011 jeho registrace jako občanské sdružení "Klub přátel fotografie Tišnov o.s." Ustavující valná hromada  se konala dne 3.března 2011. Předsedou klubu byl zvolen Milan Ferov.

Aktuální členskou základnu tvoří: Adamec, Beneš, Buček J., Buček M., Bučková, Bortlík, Ferov, Jedlička, Kabeš, Kallábová, Maruška, Nahodil, Ošmerová, Sítora, Smékal A., Smékal P., Výleta a Zavadil s podporou a přízní dalších přátel fotografie z Tišnova a blízkého okolí.